Hotline:(028) 39485142

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì Hội nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT

Thứ năm, 27/09/2012, 09:30 GMT+7

Chiều ngày 25/9, tại trụ sở Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì Hội nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT. Tham dự hội nghị còn có đại diện Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch đầu tư; đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục; các Sở GTVT; các Ban QLDA; các Tổng công ty, Tập đoàn thuộc Bộ GTVT; các cơ quan báo chí trong ngành GTVT.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết: Ngành GTVT là một trong những ngành có kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước rất lớn. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương chúng ta đã quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và có nhiều kết quả đáng ghi nhận về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT. Nhiều dự án lớn, sau khi tiến hành quyết toán đã chứng tỏ được năng lực điều hành, quản lý, đặc biệt là quản lý vốn đầu tư, thực hiện nghiêm chính sách của Nhà nước trong thực hiện dự án. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng công tác quyết toán là một trong những tồn tại rất lớn của ngành GTVT thể hiện ở khâu tổ chức, quản lý, điều hành dự án… Do vậy, đến nay vẫn còn nhiều dự án chưa quyết toán xong.

Trong thời gian qua, Bộ đã có nhiều đợt tập huấn, nhiều công văn, chỉ thị để yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện tốt công tác quyết toán đầu tư. Sau khi được sự thống nhất, Bộ đã tổ chức Hội nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT nhằm mục đích: Đánh giá công tác quyết toán trong thời gian vừa qua; thông qua báo cáo và tham luận của các cơ quan, đơn vị về quyết toán xây dựng cơ bản để thấy được những tồn tại, vướng mắc để các cấp, các ngành kịp thời xử lý; đưa ra lộ trình cho công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tài chính đã báo cáo tổng hợp về tình hình quyết toán dự án hoàn thành ngành GTVT. Theo đó, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là khâu cuối cũng, rất quan trọng trong quá trình đầu tư dự án và là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ đầu tư. Những năm gần đây, đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế trong công tác quản lý đầu tư XDCB, có sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành và Bộ GTVT… Cho nên, công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng cả trong công tác lập báo cáo quyết toán cũng như việc thanh tra, phê duyệt quyết toán. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ cơ chế chung và công tác tổ chức thực hiện.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Vụ Tài chính cũng đã đưa ra một số giải pháp quan trọng như: Về cơ chế thì phải tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét một số nội dung về sửa đổi bổ sung cơ chế thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo hướng đơn giản hơn, có hướng dẫn cụ thể hơn về cơ chế chi tiêu từ nguồn kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán… Bên cạnh đó, Vụ cũng đưa ra các giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA và đối với cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

 

Đại diện Vụ Tài chính báo cáo tổng hợp về tình hình
quyết toán dự án hoàn thành ngành GTVT

Tiếp đó, các đơn vị đã trình bày tham luận về tình hình quyết toán dự án xây dựng cơ bản của đơn vị mình theo khối các cơ quan quản lý Nhà nước, khối các Ban Quản lý dự án, khối các Sở GTVT làm đại diện chủ đầu tư và khối các doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, đại diện cơ quan Kiểm toán độc lập,đại diện Bộ Tài chính đã đưa ra các ý kiến tham luận về các vấn đề như: Trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác kiểm toán; công tác kiểm toán độc lập; lưu trữ hồ sơ công trình…

Toàn cảnh Hội nghị quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành GTVT

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác quyết toán hoàn thành của các đơn vị nói riêng và của cả ngành GTVT nói chung. Tuy nhiên, trong công tác quyết toán vẫn còn nhiều tồn tại. Đội ngũ những người làm kiểm toán ở các đơn vị còn mỏng và yếu kém, chưa phổ biến kịp thời những chế độ, chính sách mới; quá trình quản lý quyết toán có sự chênh lệch giữa quyết toán và dự toán…

Thứ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị trong ngành cần phải thành lập tổ quyết toàn có ít nhất từ 3 - 5 người để làm công tác quyết toán; có hướng dẫn về chế độ, chính sách cho người làm công tác quyết toán. Thứ trưởng cũng đề xuất về việc sẽ tập hợp các văn bản liên quan đến công tác quyết toán hoàn thành của Chính phủ, Bộ Tài chính… để ban hành và gửi đến các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong ngành GTVT; Bộ cũng sẽ kiểm soát đăng ký số lượng quyết toán hàng năm của các đơn vị.


admin(Trích dẩn TG Kiều Anh)

Các tin khác :


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thư viện hình ảnh